Children Details
Name:

Sun Kumari Thokar

Age:

15

Birth Place:

Makwanpur,Pakhel

Disability:

Deaf

My Story