Children Details
Name:

Daya Raj BK

Age:

14

Birth Place:

Humla,Shreenagar

Disability:


My Story

daya raj bk